Fiskå Undervannservice AS er et lite lokalt dykkerselskap stasjonert på Fiskå i Ryfylke med 3 faste ansatte. Vi har 3 mindre arbeidsbåter som er rigget for luftdykking og vi disponerer eget trykkammer for avanserte dykkeoppdrag.

Våre hovedoppdrag er for oppdrettsnæringen hvor vi blant annet utfører nødvendige inspeksjoner og rengjøring, samt diverse fortøyningsarbeide.

Videre opererer vi også med diverse tjenester i skjærgården, hvor vi blant annet bygger mindre brygger og kaier.
Vi tar også rehabiliteringsprosjekter av eksisterende anlegg, feks bytte sink, forsterkning, kledning etc.

I vår Skjærgårdstjeneste utfører vi også diverse transportoppdrag, samt montering av fortøyninger og fjellbolter under vann.
Vi foretar inspeksjoner med video & foto, hvor vi også kan utføre rengjøring feks båter, kaier   og lignende under vann, samt legging av kabel/rørledning og berging.
Fiskå Undervannservice As utfører rett og slett det meste av arbeid over og under vann.

Kontakt

Fiskå Undervannservice AS
Sørskårvegen 10
4120 Tau

Tlf: 913 64 402

Epost: stanley@fus.as
.